FANDOM


Jeg har nuppet et par formler fra det tyske Ogame og tilsat lidt dansk.

Formlerne blev fundet på: http://board.ogame.de/thread.php?threadid=250866


Formler, bygninger. Edit

Produktion pr. time:

Metalmine:

30 * level * 1,1^{level}

Krystalmine:

20 * level * 1,1^{level}

Deuteriumsyntetiserer:

10 * level * 1,1^{level} * (-0,002 * {Maksimaltemperatur} + 1,28)

Solkraftværk:

20 * level * 1,1^{level}

Fusionskraftværk:

50 * level * 1,1^{level}


Energiforbrug pr. time:

Metalmine:

10 * level * 1,1^{level}

krystalmine:

10 * level * 1,1^{level}

Deuteriumsyntetiserer:

20 * level * 1,1^{level}

Deuteriumforbrug, Fusionskraftværk:

10 * level * 1,1^{level}


Pris pr. level:

Metalmine:

40 * 1,5^{Level} metal og 10 * 1,5^{Level} krystal.

Krystalmine:

30 * 1,6^{Level} metal og 15 * 1,6^{Level} krystal.

Deuteriumsyntetiserer:

150 * 1,5^{Level} metal og 50 * 1,5^{Level} krystal.

Solkraftværk:

50 * 1,5^{{Level}} metal og 20 * 1,5^{{Level}} krystal.

Fusionskraftværk:

500 * 1,8^{Level} metal og 200 * 1,8^{Level} krystal.

Gravitonforskning:

Pris *3 pr. level.


Alle andre forskninger og bygninger:

Fejl i matematikken (lexerfejl): \frac{\text{"pris level 1"} *2 ^{level}}{2}


Totalpris:

Metalmine:

1,5^ {level}*150-150 metal og 1,5^ {level}*30-30 krystal

Krystalmine:

1,6^ {level}*96-96 metal og 1,6^ {level}*48-48 krystal

Deuteriumsyntetiserer:

1,5^ {level}*450-450 metal og 1,5^ {level}*150-150 krystal

Solkraftværk:

1,5^ {level}*150-150 metal og 1,5^ {level}*60-60 krystal

Fusionskraftværk:

1,5^ {level}*1800-1800 metal og 1,5^ {level}*720-720 krystal


Alle andre bygninger:

Fejl i matematikken (lexerfejl): (2 ^{level}-1)* \text{"pris level 1"}


Formler, tid. Edit

Konstruktionstid for resourcegenerator:

\frac{{metal} + {krystal}}{2500} * \frac{1}{Robotfabriklevel + 1} * 0,5^{Nanitfabriklevel}


Konstruktionstid for skibe og forsvar:

\frac{{metal} + {krystal}}{5000} * \frac{2}{Rumskibsvaerftlevel + 1} * 0,5^{Nanitfabriklevel}


Forskningstid:

Tid i timer = \frac{{metal} + {krystal}}{1000 * ( 1 + {Forskninglaboratoriumlevel})}


Flyvetider:

a) Til eget ruinfelt: \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{5.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60}


b) Mellem planeter: \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{1.000.000 + \text{afstand til planet} * 5.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60}


c) Mellem solsystemer: \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{2.700.000 + \text{afstand til solsystem} * 95.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60}

d) Mellem galakser: \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{\text{afstand til galakse} * 20.000.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60}


Alle tiderne er opgivet i døgn

Med procent menes flyvehastigheden. Ved 100% flyvehastighed sættes procentsatsen til 1 og ved 10% flyvehastighed sættes procentsatsen til 0,1

Formler, deuteriumforbrug. Edit

Deuteriumforbrug:

a) I solsystemet: 1 + afrund[antal rumskibe * forbrug pr. rumskib * ((1.000.000 + 5.000 * afstand til planet) / 35.000.000) * (procent + 1)^2;0]

Eksempel:

1 Stor transporter flyver fra 3:22:1 til 3:22:2 med 100% hastighed. - antal rumskibe = 1 - deuteriumforbrug = 50 - afstand --> |1-2| =1 - procent = 100% = 1


1 + afrund[ 1 * 50 * ((1.000.000 + 5.000 * 1) / 35.000.000) * (1 + 1) ^ 2;0] = 1 + afrund [ 50 * 0,0287142 * 4] = 1 + afrund [5,74284] = 1 + 6 = 7

b) I galaksen:

1+ afrund [antal rumskibe * forbrug pr. rumskib * ((2.700.000 + 95.000 * afstand til solsystem) / 35.000.000) * (procent + 1) ^ 2;0]

c) Mellem galakser:

1+ afrund [antal rumskibe * forbrug pr. rumskib * ((20.000.000 * afstand til galakse) / 35.000.000) * (procent + 1) ^ 2;0]


Formler, Måne. Edit

Skanningsområde for Sensorfalanks:

({level\ phalanx}^2) -1


Angreb på måne med Dødsstjerne (RIP):

Chancen månen bliver ødelagt ved angrebet: 100 - \sqrt{diameter\ paa\ maane} * \sqrt{antal\ RIP's}

Chancen for at de angribende flåder bliver ødelagt, hvis de ødelægger månen: \frac{\sqrt{diameter\ paa\ maane}}{2}


Månechance og månestørrelse:

100.000 ruinfeltenheder giver 1% chance for at der dannes en måne. Maksimal månechance er 20%. For at få 20% månechance skal ruinfeltet minimum være på 2.000.000 ruinfeltenheder.


Maksimal antal felter på måne:

{afrund}({\frac{diameter\ paa\ maane}{1000}})^2

Den størst mulige måne har en diameter på 8944 km, det giver 79 felter.


Formler, andet. Edit

Ruinfelt:

30% af det metal og krystal som de ødelagte skibe bestod af, går i ruinfeltet. Deuterium går ikke i ruinfeltet!


Lagerkapacitet:

100.000 + 50.000*afrund(1,6^ level)


Solarsatellitter:

(Maksimaltemperatur/4)+20 (max. 50 energi pr. satellit)


Rækkevidde for interplanetare raketter:

(level Impulsmotor*5) –1

Flyvetid for interstellare raketter:

= 30 sekunder grundflyvetid + 1 minut pr. solsystem.


Alliancedepot:

Alliancedepotet gør det muligt at stationere sin flåde ved en anden spillers planet i mere end 24 timer af gangen. Det koster dog deuterium at stationere sin flåde ved en anden spillers planet hvis man vil stationere i mere end 24 timer af gangen.


Prisen afhænger af antal rumskibe og deres slags, her er priserne for at stationere en flåde ved en anden spillers planet i mere end 24 timer af gangen. Priserne er i, antal deuterium pr. time.


Lille transporter: 5

Stor transporter: 5

Lille jæger: 2

Stor jæger: 7

Krydser: 30

Slagskib: 50

Koloniskib: 100

Recycler: 30

Spionagesonde: 1/10

Bomber: 100

Destroyer: 100

Dødsstjerne: 1/10


Størrelse på planeter:

Pos 1 til 3: 80% har et areal mellem 40 og 70 ( 55+/-15)

Pos 4 til 6: 80% har et areal mellem 120 og 310 (215+/-95)

Pos 7 til 9: 80% har et areal mellem 105 og 195 (150+/-45)

Pos 10 til 12: 80% har et areal mellem 75 og 125 (100+/-25)

Pos 13 til 15: 80% har et areal mellem 60 og 190 (125+/-65),

Anbefales: Se dette billede for almindelige universer, og dette for redesign universer.


Point:

Point beregnes som 1/1000 af det antal resourcer du bygger for.

Eksemplter:

En Lille Transporter koster 2000 metal og 2000 krystal hvilket giver 4 point.

En Krydser koster 20000 metal, 7000 krystal og 2000 deuterium hvilket giver 29 point.

Impulssystem lvl 1 koster 2000 metal, 4000 krystal og 600 deuterium hvilket giver 6 point.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki